YVA-SELOSTUS ON VALMISTUNUT

paakuva_yva-tif.jpg

Julkaistu 2017-03-14 15:05:52 CET.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa sekä päätöksenteossa. Uutisartikkelin lopussa ladattavat tiedostot selostuksesta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa sekä päätöksenteossa. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA:aan saavat osallistua kaikki ne, joita hanke kiinnostaa.

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

YVA-menettely alkoi ohjelmavaiheella, jossa hankevastaava laati suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista ja luovutti sen yhteysviranomaiselle elokuun lopussa 2016.

YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään tarkennetut tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista. Selostuksessa esitetään tiedot olemassa olevista ja menettelyn aikana tehdyistä ympäristöselvityksistä.

Arviointiselostus on valmistunut ja toimitettu 10.3.2017 yhteysviranomaiselle, joka asettaa YVA-selostuksen nähtäville erillisellä kuulutuksella. Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja.

Lapin ELY-keskus antaa arviointiselostuksesta lausunnon nähtävilläoloajan jälkeen. Lausunnossa esitetään samalla yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä.

Yhteysviranomaisen antaman lausunnon jälkeen biojalostamohanke voi siirtyä luvitusvaiheeseen.

Hankinta ja YVA-selostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään

torstaina 30.3.2017
klo 18:00 alkaen

kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen
AnnaBriitta, Kirkkokatu 3, 98100 Kemijärvi


Oheisista linkeistä voi ladata YVA selostuksen ja siihen liittyvät liitteet:

YVA-selostus.pdf

Liite 1 Biojalostamon_YVA-ohjelma_YV-lausunto.pdf

Liite 2a Luontoselvitys.pdf

Liite 2b Luontoselvitys.pdf

Liite 3 Patokankaan alueen linnustoselvitys.pdf

Liite 4 Lepakkoselvitys.pdf

Liite_5_Kemijarvi_vesistömallinnus_alustava vaihtoehtojen tarkastelu.pdf

Liite_6_Kemijarvi_vesistömallinnus_P1_P2.pdf

Liite_7_Kemijärvi_vesistömallinnus_P8 (P3).pdf

KUULUTUS_selostusvaihe.pdf

Mukana tilaisuudessa ovat:

Pekka Koskenranta, YVA-prosessit, Boreal Bioref Oy, pekka.koskenranta@borealbioref.fi

Olli-Pekka Vieltojärvi, Projektipäällikkö, Ahma ympäristö Oy, olli-pekka.vieltojarvi@ahmagroup.com

Sirpa Torkkeli, Asiantuntija, Sweco Industry Oy, sirpa.torkkeli@sweco.fi

Juhani Itkonen, Ylitarkastaja, Lapin ELY-keskus, juhani.itkonen@ely-keskus.fi

Takaisin