YLEISÖTILAISUUS YVA LAUSUNNOSTA

borealbioref_view.jpg

Julkaistu 2017-05-09 08:48:17 CEST.

Arviointiselostus on valmistunut ja toimitettu 10.3.2017 yhteysviranomaiselle, joka asetti YVA-selostuksen nähtäville erillisellä kuulutuksella. Nähtävillä oloaikana suunnitelmasta on esitetty mielipiteitä sekä annettu lausuntoja. Käsittelemme lausunnot ja mielipiteet yleisötilaisuudessa maanantaina 15.5.2017.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristön riittävää huomioon ottamista investoinnin suunnittelussa sekä päätöksenteossa. YVA- menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA:aan saavat osallistua kaikki ne, joita hanke kiinnostaa.

YVA- menettelyn yhteysviranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Arviointiselostus on valmistunut ja toimitettu 10.3.2017 yhteysviranomaiselle, joka asetti YVA-selostuksen nähtäville erillisellä kuulutuksella. Nähtävillä oloaikana suunnitelmasta on esitetty mielipiteitä sekä annettu lausuntoja.

Lapin ELY- keskus antaa arviointiselostuksesta oman lausuntonsa nähtävillä oloajan jälkeen. Lausunnossa esitetään samalla yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä.

Käsittelemme lausunnot ja mielipiteet yleisötilaisuudessa

maanantaina  15.5.2017
klo 18:00 alkaen

kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen
Heralammen Yritystalo, Salorantie 1, Kemijärvi

Tervetuloa!

Lataa 30.3.2017 Boreal Bioref Oy:n järjestämän YVA-tilaisuuden muistio tästä.

Takaisin