Rakentamispäätös ensi vuoden puolella

2019_heikkinivala_243x162.jpg

Julkaistu 2019-12-22 09:26:35 CET.

Boreal Bioref Oy sai ympäristö-, vesitalous- ja töiden aloittamislupapäätöksen kesäkuussa 2019. Yhtiö on jatkanut Kemijärvelle sijoittuvan biotuotetehtaan suunnittelua sekä valmistellut rahoitus- ja investointipäätöstä.

Rahoitusneuvotteluissa on edistytty, mutta lopullisia rahoituspäätöksiä ei vuoden 2019 loppuun
mennessä voitu tehdä. Pääomasijoitukset tulevat useilta eri rahoittajilta ja sen vuoksi
neuvotteluihin tarvitaan lisäaikaa mm. sijoittajien keskinäiset suhteet määrittelevän
osakassopimuksen laatimiseen. Aiemmasta suunnitelmasta poiketen ja yhteisymmärryksessä
kiinalaisten osapuolien kanssa yhtiö selvittää Suomesta ja muualta EU- alueelta tulevien
rahoittajien enemmistöomistusmahdollisuudet. Samanaikaisesti neuvotellaan operatiivisesta
toiminnasta vastaavan yhtiön osuudesta ja vastuista.

Boreal Bioref Oy:llä on rakentamisen aloittamiseen tarvittavat luvat ja yhtiöllä on tekninen
valmius aloittaa rakennustyöt kesällä 2020. Yhtiön tavoitteena on saada rahoitusneuvottelut
päätökseen vuoden 2020 alkupuolella, jolloin asiasta tiedotetaan tarkemmin.

Lisätietoja
Heikki Nivala
toimitusjohtaja
Boreal Bioref Oy
+35840 5425353

Takaisin