INVESTOINNIN TOTEUTUMINEN VARMISTUU

bbr-tehdas-viisto-idasta.jpg

Julkaistu 2018-03-29 09:00:00 CEST.

Shanyingin mukaantulo Kemijärven biojalostamoinvestointiin operatiivisena kumppanina, tuotteiden ostajana ja enemmistöomistajana ja -sijoittajana varmistaa osaltaan investoinnin toteutumisen

Boreal Bioref Oy ("Boreal Bioref") on saattanut loppuun valmistelutyöt, joiden pohjalta Kemijärvelle suunnitellun 500 000 tonnin biojalostamon investointipäätös voidaan tehdä. Tekninen suunnittelu, kokonaisvaltainen toteutettavuusselvitys sekä merkittävät kaupalliset puunhankintasopimukset on saatu päätökseen.

Kiinalainen, Shanying Investment Management Co., Ltd., Shanying International Holding Co., Ltd:n (yhdessä, "ShanYing”) omistama sijoitustytäryhtiö, ja Boreal Bioref ovat allekirjoittaneet yksityiskohtaisen investointitavoitesopimuksen, jonka mukaan Shanyingista tulee Boreal Bioref Oy:n enemmistöomistaja, sellun ja muiden biotuotteiden ostaja ja operatiivinen kumppani.

Boreal Bioref on marraskuusta 2017 lähtien neuvotellut Shanyingin kanssa ja yhtiöt ovat järjestäneet keskinäisiä neuvottelu-, vierailu- ja tuotantolaitoskäyntejä sekä Kemijärvellä että Kiinassa. Neuvottelut on käyty tiiviissä yhteistyössä Boreal Bioref:n strategisen kumppanin ja EPC-palveluntarjoajan China CAMC Engineering Co., Ltd. ("CAMCE") kanssa. CAMCE ja Boreal Bioref ovat tyytyväisä voidessaan toivottaa sekä Shanyingin tervetulleiksi biojalostamo-hankkeeseen ja yhtiöt toimivat nyt läheisessä yhteistyössä aikataulun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi ja rakennustöiden aloittamiseksi.

Shanyingin suunniteltu enemmistöomistus Boreal Bioref-yhtiössä tehdään sitovien sopimusten toteuttamisen jälkeen sekä suoran että epäsuoran osakeomistuksen yhdistelmällä CAMCE:n rinnalla. Kemijärven biojalostamoprojektin lisäksi CAMCE ja Shanying jatkavat myös muiden yhteistyöyritysten kehitysmahdollisuuksien tutkimista eri puolilla maailmaa.

Rakennustöiden aloittaminen edellyttää myönteistä ympäristölupapäätöstä sekä kaikkien rahoitussopimusten ja niihin liittyvien Kiinan viranomaisten myöntämien lupien saamista. Suunnitelman mukaan rakennustyöt aloitetaan tämän vuoden kesällä ja aikataulun mukaan biojalostamo valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Boreal Bioref toimitti ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaisille (PsAVI) vuoden 2017 elokuun lopussa. Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksyi teollisuusalueen asemakaavan 5.3.2018.

Shanying on merkittävä kansainvälinen paperiryhmä ja kolmanneksi suurin kotimainen pakkauspaperin ja pahvin tuottaja. Yritys keskittyy pääasiassa voimapapereiden, kartongin, korkealaatuisten aaltopapereiden, offsetpapereiden ja muiden paperilaatujen tuottamiseen. Listattu shanghailainen Shanyingin juuret ovat Itä-Kiinassa, mutta heidän toimintansa on viime vuosina kasvanut myös Keski- ja Etelä-Kiinassa sijaitseviin maakuntiin. Kiinan lisäksi yhtiö omistaa yrityksiä mm. Euroopassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Pohjoismaissa. Yhtiöllä on pitkät ja aktiiviset suhteet Suomen sellu- ja paperikoneteollisuuteen ja viime vuoden lopulla Shanying osti ruotsalaisen Nordic Paper- yhtiön, joka on johtava erikoissellunja -paperin valmistaja. Nykyään Shanyingin vuotuinen tuotanto on yli kolme miljoonaa tonnia paperia ja miljardi neliömetriä levyä ja kartonkia.

Boreal Bioref on suomalainen biotalousyritys, joka suunnittelee ja rakentaa Kemijärvelle nykyaikaisen biojalostamon. Yrityksen tuotanto on laaja, sisältäen mm. selluloosaa, liukosellua, mikrokiteistä selluloosaa, mäntyöljyä, etanolia, bioenergiaa (sähkö ja lämpö), biokaasua, maanparannusaineita sekä puupohjaisia sokereita (C5 ja C6). Yhtiö käyttää vuosittain 2,8 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta noin 0,4 miljoonaa kuutiometriä haketta toimitetaan hankinta-alueella sijaitsevilta sahoilta. Vuosittainen tuotantomäärä on 500 000 tonnia. Kiina on Suomen suurin markkinasellun vientikumppani ja yhteistyö Shanyingin kanssa varmistaa Boreal Biorefin onnistuneen pääsyn tähän tärkeään sellumarkkinaan.

Edellä mainitut yritykset järjestävät lähiaikoina yhteisen tiedotustilaisuuden, johon osallistuvat CAMCE, Shanying ja Boreal Bioref -yhtiöiden edustajat. Tilaisuuden ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

Heikki Nivala
Toimitusjohtaja
Boreal Bioref Oy
+358 (0) 40 5425353
heikki.nivala@borealbioref.fi

Takaisin