BIOJALOSTAMOHANKE OTTI ISOT ASKELEET KOHTI RAKENTAMISEN TOTEUTUMISTA

bb_tem_china_finland_signing_2017-7566.jpg

Julkaistu 2017-04-05 11:15:07 CEST.

Kiinalainen China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) ja Boreal Bioref Oy ovat allekirjoittaneet tänään Helsingissä Kiinan presidentin Suomen matkaan liittyen Kemijärven biojalostamoinvestointia koskevan molempia osapuolia sitovan EPC sopimuksen (Engineering, Procurement, Construction/suunnittelu, hankinta, rakentaminen).

 20170404_105644www.jpg

Vas. Carl Johan Krigström  Silvi Industries AB, Luo Yan CAMCE, Heikki Nivala, Timo E. Korva, Pekka Koskenranta Boreal Bioref Oy, Jari Polvi Kemijärven Kehitys Oy

Kiinalainen China CAMC Engineering Co., Ltd.  (CAMCE) ja Boreal Bioref Oy ovat allekirjoittaneet tänään Helsingissä Kiinan presidentin Suomen matkaan liittyen Kemijärven biojalostamoinvestointia koskevan molempia osapuolia sitovan EPC sopimuksen (Engineering, Procurement, Construction/suunnittelu, hankinta, rakentaminen). EPC sopimuksen mukaan CAMCE vastaa biojalostamon suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta ”avaimet käteen” periaatteen mukaisesti. Sopimus on molemmilta osapuolilta merkittävä sitoutuminen Kemijärven biojalostamoinvestoinnin toteuttamiseksi.

20170404_105128www.jpg

Boreal Bioref ja CAMCE ovat edelleen sopineet, että CAMCEsta tulee Boreal Bioref Oy:n osakas. Osakassopimuksen mukaan Boreal Bioref Oy:n perustajaosakkaat säilyttävät päätösvallan yhtiössä siihen saakka, kun rakentaminen sopimuksen mukaan aloitetaan. Tehty sopimus varmistaa osaltaan Boreal Bioref Oy:n siemen- eli siltarahoituksen ja suunnittelutyön häiriöttömän jatkumisen. Osakkuutta koskevan sopimuksen on allekirjoittanut myös Silvi Industries AB, joka on CAMCEn kumppanuusyhtiö.

 

Kolmas sopimus on allekirjoitettu CAMCEn, Boreal Biorefn ja China Development Bank (CDB) välillä. Sopimus koskee Kemijärven biojalostamohankkeen rahoitusta ja sopimuksessa määritellään sopijapuolten tavoitteet investoinnin rahoituksesta ja sen järjestämisestä.

 

Lisätietoja

Heikki Nivala
toimitusjohtaja
Boreal Bioref Oy
+35840 5425353
heikki.nivala@borealbioref.fi

Kuvia Ritarihuoneen allekirjoitustilaisuudesta 

TEM_China_Finland_Signing_2017-7572fb.jpg

TEM_China_Finland_Signing_2017-7587fb.jpg

TEM_China_Finland_Signing_2017-7549fb.jpg

TEM_China_Finland_Signing_2017-7560fb.jpg

Takaisin