Maanparannusaineet.

Kaasutuksen jäljiltä syntyy kiintoaineita, jotka voidaan hyödyntää maanparannusaineena. Jätettä ei synny.