Biomateriaaleja ja -kemikaaleja 500 000 tonnia vuodessa

Perustuotteita ja innovatiivisia erikoistuotteita

Uudenlaisia materiaaleja puusta ympäristöystävällisesti

BAT-periaatteella mahdollisimman vähän ympäristökuormitusta
Kemijärven biojalostamossa vanhentunut tekniikka on korvattu cleantechillä, puhtaalla teknologialla BAT-periaatetta noudattaen (Best available technogogy). Tämä mahdollistaa teollisuustuotannon mahdollisimman vähällä ympäristökuormituksella ja luonnonvaroja säästäen. Täysin suljettu vesikierto ei ole vielä mahdollista, mutta vedet puhdistetaan nykyaikaisinta tekniikkaa käyttäen.

Kiertotalous säästää luonnonvaroja
Jalostamo toimii kiertotaloudessa. Kaikki mahdollinen kierrätetään omassa tuotannossa tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Jalostamo tuottaa myös sivuvirroista huipputuotteita, kuten liukosellua ja sokereita. Niillä voi korvata fossiilisen muovin ja vesivaroja kuluttavan puuvillan ekologisesti.

Tehdas jalostaa jätteistäkin arvokkaita tuotteita. Jätteistä syntyy mm. biokaasua, jota voidaan käyttää mm. jalostamon raaka-ainekuljetuksiin.

Tuotantolaitos on energian osalta yliomavarainen, tuottaa enemmän sähköä ja lämpöä kuin itse käyttää.

Tuotanto

Biomateriaaleja ja -kemikaaleja 500 000 tonnia vuodessa joustavasti kysynnän mukaan
Biojalostamo valmistaa joustavasti sekä vakaasti kysyttyjä perustuotteita että innovatiivisia erikoistuotteita. Tuotantoprosessia voi säätää sen mukaan, millä tuotteella on eniten kysyntää.

Liukosellu

Pitkäkuituinen markkinasellu

Mikrokiteinen sellu, MCC

C5- ja C6-sokerit

Mäntyöljy ja tärpätti

Bioenergia

Maanparannusaineet

Liukosellu
Pitkäkuituinen markkinasellu
Mikrokiteinen sellu, MCC.
C5- ja C6 -sokerit
Mäntyöljy ja tärpätti
Bioenergia
Maanparannusaineet