Nopea tuotto, käyntiin jo vuonna 2021

Biojalostamoinvestoinnin kokonaisarvo on 950 milj. €, takaisinmaksuaika alle 10 vuotta. Suunnitelman mukaan investointipäätös tehdään alkuvuonna 2019 ja jalostamo rakennetaan vuosien 2019–20 aikana. Toiminta käynnistyy vuonna 2021.

Ennen rakentamisen aloittamista pitää olla valmiina:

Valmis infra, toimiva logistiikka

Perustamiselle on hyvä pohja:

Kilpailukykyinen osaaminen turvaa menestyksen

Suomen cleantech-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 15 %, kun koko maailmassa ala kasvoi alle 10 % vuonna 2012. Suomen osuus koko maailman BKT:sta on noin 0,4 %, mutta cleantech-markkinoista osuus on yli 1 %. Eco Innovation Observatoryn vertailussa Suomi on EU:n jäsenmaiden paras ekoinnovaatiomaa.

Puuta riittää ja sitä saa läheltä

Siksi tuotanto on varmaa ja kustannustehokasta.

Kysynnän mukaan joustava tuotanto, aina paras tuotto

Biojalostamo valmistaa joustavasti sekä vakaasti kysyttyjä perustuotteita että innovatiivisia erikoistuotteita. Tehdas tuottaa mm. kolmenlaista sellua: markkinasellua, liukosellua sekä mikrokiteistä sellua (MCC). Tuotantoprosessia voi säätää joustavasti sen mukaan, millä tuotteella on eniten kysyntää. Näin jalostamo tuottaa koko ajan parhaalla tavalla.

Valtiovallan tuki

Hallitus on valinnut biotalouden Suomen menestyksen perustaksi vuoteen 2025 mennessä. Siksi valtiovalta tukee biojalostamohanketta.

Sijoitus on eettinen

Biojalostamoon sijoittaminen edistää kestävää kehitystä ja uuden teknologian käyttöä.

Kemijärveltä löytyy kaikki tarvittava

Kemijärvi sopii biojalostamon sijaintipaikaksi monesta syystä:

Valmis infra, toimiva logistiikka. Alueella on teollista toimintaa ja se kaavoitetaan tuotantolaitokselle. Tehdasalueelle tulee puuterminaali sekä sähköistetty junarata .

Vettä riittää varmasti. Jalostamon vieressä virtaa Suomen pisin joki, Kemijoki.

Puuta riittää ja sitä saa läheltä. Lapin metsien vuotuisesta kasvusta (13 milj. m3/v.) hyödynnetään vain 4 miljoonaa kuutiota vuodessa. Biojalostamo tarvitsee 2,8 miljoonaa m3/vuosi. Samalla tehdasalueella toimivat saha ja liimapuutehdas sekä muut sahat tuottavat biojalostamon raaka-aineeksi sopivia sivutuotteita yhteensä yli 500 000 m3 vuodessa.

Osaamista ja kumppaneita saatavilla. Kemijärvellä on vahva teollinen perinne. Entisen sellutehtaan sekä vahvan puunjalostustoimialan ansiosta osaavaa työvoimaa on saatavilla ja alueella valmis yritysverkosto mm. puuhankinnan osalta.

Kiinnostaako sinua olla mukana tulevaisuuden rakentamisessa? Ota yhteyttä:

Toimitusjohtaja Heikki Nivala, Boreal Bioref Oy, puh. +35840 542 5353, heikki.nivala@borealbioref.fi

 

Etua metsille, ihmisille ja bisnekselle

Hoitaa ja parantaa metsien laatua samalla kun lisää metsien käyttöä. Tuo työtä ja elinvoimaa alueelle. Näyttää tien koko Suomen nousulle.

  • Kasvu Lapissa 13 milj. m3/vuosi pl. suojelualueet
  • Puolet kasvusta alle 15 cm läpimittaluokissa
  • Markkinahakkuut viime vuosina alle 4 milj. m3
  • Sama tilanne sekä Lapissa että Koillismaalla
  • Biojalostamo käyttää vuosittain 2,8 milj. m3 kuutiota puuta, mistä osa saadaan hakkeena muilta tuotantolaitoksilta.

Lue lisää

Hyödyttää paikallisia

Biojalostamo hankkii raaka-aineet läheltä ja työllistää paikallisia ihmisiä ja yrityksiä.

Lisää alueen elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia. Luo edellytykset uudelle yritystoiminnalle. Työllisyys paranee Lapissa, Kemijärvellä ja lähialueilla, koska biojalostamo tuo 185 teollista työpaikkaa ja luo lisäksi yli 1100 eri ammattialojen työpaikkaa, puuhankinnassa, infran ylläpidossa ja muissa palveluissa.

Lue lisää

Kannattava sijoituskohde

Nopea tuotto, käyntiin jo vuonna 2021

Infra valmiina, raaka-ainevarat lähellä. Valtiovallan ja paikallisten tuki. Tuotteet joiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti.

Biojalostamoinvestoinnin kokonaisarvo on 950 milj. €, takaisinmaksuaika alle 10 vuotta. Suunnitelman mukaan investointipäätös tehdään alkuvuonna 2019 ja jalostamo rakennetaan vuosien 2019–20 aikana. Toiminta käynnistyy vuonna 2021.

Lue lisää

Toteuttaa Suomen strategiaa

Toteuttaa käytännössä hallitusohjelman kaikkia Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeita.

Biojalostamo tukee koko Suomen strategiaa, koska se edistää jokaista kärkihanketta hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut -painopistealueella

Lapin ja Koillismaan elinvoimaisuus ja omavaraisuus vahvistuvat, koska biojalostamo hyödyntää paikallista osaamista, metsävaroja ja infraa.

Lue lisää