Lisää metsien tuottoa luonnonmukaisesti ja kestävästi

Metsät vaativat harvennusta
Lapissa kasvaa lisää puuta 13 miljoonaa kuutiota joka vuosi ja kasvu nousee edelleen. Tällä hetkellä selvästi yli puolet kasvusta jää hyödyntämättä. Olemme vaarassa menettää tulevaisuudessa järeät puut, koska Lapin metsät kasvavat liian tiheiksi.

Liian tiheässä kasvavissa metsissä puut eivät järeydy ja latvusto supistuu. Tällöin metsän vihreä massa jää pieneksi. Metsän elinvoima ehtyy, ja puiden kasvu sekä järeytyminen hidastuvat.

Jalostamon myötä harvennuspuulle saadaan käyttäjä. Jalostamo hyödyntää raaka-aineena harvennuspuuta 2,8 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Lisää metsien monimuotoisuutta
Biojalostamo käyttää raaka-aineenaan paikallista kestävästi tuotettua mäntyä. Mänty harvennetaan nuorista metsistä. Näin metsistä tulee luonnonmukaisempia monipuumetsiä, joissa kasvaa eri-ikäisiä ja eri lajisia puita. Ei mäntypeltoa, vaan luonnollinen metsämaisema.
Harventamalla hoidettu metsä myös sitoo enemmän hiiltä, koska se kasvaa enemmän.

Vähentää tarvetta hakata vanhoja metsiä
Tukkipuita on kaadettu vanhoista metsistä, koska kaikkia kuitupuuleimikoita ei ole kannattanut hyödyntää. Biojalostamo ottaa leimikot hyötykäyttöön. Samalla kun leimikoista otetaan jalostamolle kuitupuuta, voidaan ottaa myös tukkeja. Näin vanhat metsät säästyvät hakkuilta.

Lisää jäkäläkasvustoja poroille
Biojalostamon puukorjuutapa suosii jäkälälaitumia:

• Siirtää tukkipuun ottoa nuoriin harvennusmetsiin. Vanhaa luppoa kasvavaa metsää säästyy.

• Karuilla jäkäläkankailla harvennus lisää valon määrää ja valoisuus lisää jäkälän kasvua. Jäkälää kasvavan maan pinta-ala lisääntyy ja tuotto kasvaa.