Menestystä metsästä, elämää puusta 

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.pngEU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png

KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMO

Menestystä metsästä, elämää puusta

Harvennuspuusta huipputuotteita

Harvennuspuusta huipputuotteita

Suomalaisella puuosaamisella biotuotteita maailmanmarkkinoille. Menestystä Suomeen, ratkaisuja ekologisiin ongelmiin. › Lue lisää

Luonnonvaroja säästäen

Luonnonvaroja säästäen

Käyttää puun kuin lappilainen poron. Hyödyntää kaiken taitavasti. › Lue lisää

Paikallisia hyödyntäen

Paikallisia hyödyttäen

Työtä tuhannelle. Tilauksia yrityksille. Ostaja harvennuspuulle. › Lue lisää

Ympäristöystävällisesti

Ympäristöystävällisesti

Parhaalla saatavissa olevalla tekniikalla turvallinen ympäristölle. › Lue lisää

Etua metsille, ihmisille ja bisnekselle

Hoitaa ja parantaa metsien laatua samalla kun lisää metsien käyttöä. Tuo työtä ja elinvoimaa alueelle. Näyttää tien koko Suomen nousulle.

  • Kasvu Lapissa 13 milj. m3/vuosi pl. suojelualueet
  • Puolet kasvusta alle 15 cm läpimittaluokissa
  • Markkinahakkuut viime vuosina alle 4 milj. m3
  • Sama tilanne sekä Lapissa että Koillismaalla
  • Biojalostamo käyttää vuosittain 2,3 milj. m3 kuutiota puuta, mistä osa saadaan hakkeena muilta tuotantolaitoksilta.

Lue lisää

Hyödyttää paikallisia

Biojalostamo hankkii raaka-aineet läheltä ja työllistää paikallisia ihmisiä ja yrityksiä.

Lisää alueen elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia. Luo edellytykset uudelle yritystoiminnalle. Työllisyys paranee Lapissa, Kemijärvellä ja lähialueilla, koska biojalostamo tuo 185 teollista työpaikkaa ja luo lisäksi yli 800 eri ammattialojen työpaikkaa, puuhankinnassa, infran ylläpidossa ja muissa palveluissa.

Lue lisää

Kannattava sijoituskohde

Nopea tuotto, käyntiin jo vuonna 2020

Infra valmiina, raaka-ainevarat lähellä. Valtiovallan ja paikallisten tuki. Tuotteet joiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti.

Biojalostamoinvestoinnin kokonaisarvo on 780 milj. €, takaisinmaksuaika alle 10 vuotta. Suunnitelman mukaan investointipäätös tehdään vuonna 2017 ja jalostamo rakennetaan vuosien 2018–19 aikana. Toiminta käynnistyy vuonna 2020.

Lue lisää

Toteuttaa Suomen strategiaa

Toteuttaa käytännössä hallitusohjelman kaikkia Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeita.

Biojalostamo tukee koko Suomen strategiaa, koska se edistää jokaista kärkihanketta hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut -painopistealueella

Lapin ja Koillismaan elinvoimaisuus ja omavaraisuus vahvistuvat, koska biojalostamo hyödyntää paikallista osaamista, metsävaroja ja infraa.

Lue lisää

brand-image.png

JALOSTAMOHANKKEESTA VASTAA BOREAL BIOREF OY

Yrityksen vetämänä biojalostamo toteutuu varmemmin

Boreal Bioref Oy on paikallisessa omistuksessa oleva osakeyhtiö. Sen tehtävänä on varmistaa biojalostamoinvestointi Kemijärvelle. Koska jalostamo tuo tuhat työpaikkaa, Kemijärven kaupunki haluaa edistää asiaa lähtemällä osakkaaksi 24 % osuudella. Hankkeesta vastaa Boreal Bioref Oy:n hallitus ja toimiva johto.

Yrityksen vetämänä biojalostamo toteutuu varmemmin. Pieni yksityinen yritys on ketterämpi kuin iso julkinen organisaatio. Lisäksi yritys voi hyödyntää rahoituskanavia paremmin kuin kaupunki tai kunta. Boreal Bioref on työkalu, jolla jalostamon toiminta saadaan käyntiin. Kun biojalostamon investointipäätös on tehty, toiminnasta vastaa jalostamon investoija/omistaja.

Hallitus

Heikki Nivala, puheenjohtaj(toimitusjohtaja)

Timo E. Korva, varapuheenjohtaja

Pekka Koskenranta

Aarno Kostamo

Jari Polvi

ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta.

 
*Pakollinen kenttä

Uutiset

Nimitykset

Nimitykset

14.09.2017

Nimitykset

Raimo Tuominen projektijohtajaksi, Nils Grafström hallituksen neuvonantajaksi. Lue lisää ›

Kauppasopimus allekirjoitettiin

Kauppasopimus allekirjoitettiin

04.07.2017

Kauppasopimus allekirjoitettiin

Boreal Bioref Oy allekirjoitti Kiinan matkan aikana merkittävän biotuotteita koskevan kauppasopimuksen. Lue lisää ›

YLEISÖTILAISUUS YVA LAUSUNNOSTA

YLEISÖTILAISUUS YVA LAUSUNNOSTA

09.05.2017

YLEISÖTILAISUUS YVA LAUSUNNOSTA

Arviointiselostus on valmistunut ja toimitettu 10.3.2017 yhteysviranomaiselle, joka asetti YVA-selostuksen nähtäville erillisellä kuulutuksella. Nähtävillä oloaikana suunnitelmasta on esitetty mielipiteitä sekä annettu lausuntoja. Käsittelemme lausunnot ja mielipiteet yleisötilaisuudessa maanantaina 15.5.2017. Lue lisää ›

BIOJALOSTAMOHANKE OTTI ISOT ASKELEET KOHTI RAKENTAMISEN TOTEUTUMISTA

BIOJALOSTAMOHANKE OTTI ISOT ASKELEET KOHTI RAKENTAMISEN TOTEUTUMISTA

05.04.2017

BIOJALOSTAMOHANKE OTTI ISOT ASKELEET KOHTI RAKENTAMISEN TOTEUTUMISTA

Kiinalainen China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) ja Boreal Bioref Oy ovat allekirjoittaneet tänään Helsingissä Kiinan presidentin Suomen matkaan liittyen Kemijärven biojalostamoinvestointia koskevan molempia osapuolia sitovan EPC sopimuksen (Engineering, Procurement, Construction/suunnittelu, hankinta, rakentaminen). Lue lisää ›


Biomateriaaleja ja -kemikaaleja 400 000 tonnia vuodessa

Perustuotteita ja innovatiivisia erikoistuotteita

Liukosellu
Pitkäkuituinen markkinasellu
Mikrokiteinen sellu, MCC.
C5- ja C6 -sokerit
Mäntyöljy ja tärpätti
Bioenergia
Maanparannusaineet